Jsem ilustrátorka a miluji kouzlení s barvami a fantazií.

Ke své tvorbě používám hlavně kresbu a akvarel, které také učím na svých kurzech.

Portfolio

Pro tvorbu svých ilustrací používám většinou ruční techniky, jako je malba akvarelem, perokresbu či kombinace kresby a malby.


denní činnosti

Blog

Píšu pro vás blok, který může zajímat především tvůrce a výtvarníky.

kurz akvarelu

Kurzy

Pořádám výtvarné kurzy akvarelu a kresby. Je také možné si se mnou domluvit individuální hodinu.

Málková - tanec

Jsem tanečnice a provázím ženy na tanečních setkáních.

Můžete se se mnou setkat také na živých setkáních nově nazvaných Ženské lázně, které propojují tanec, relaxaci, dosycení energie, tvoření, péči o své zdraví a sebepéči.